Програма „София – град на младите и активните“ 2024

Дата на публикуване: 02.05.2024 10:45


Програмата е насочена към нуждите на младите хора на София. Програмата се реализира в 3 подпрограмиПървата ще финансира проекти, които осигуряват пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и които създават благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация. Във фокуса на втората подпрограма са мащабни събития и фестивали със и за младите хора, с участието на млади творци. Третата подпрограма е насочена към активно включване в обществения живот на младежи в неравностойно положение.
Бюджетът на програмата е увеличен от 150 000 лв. за 2023 г. на 200 000 лв. за 2024 г.
Увеличена е и максималната стойност за финансиране на проект -  от 7000 лв. за 2023 г. на 10 000 лв. за 2024 г.
Проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“ 2024 ще се приемат от 7 май до 7 юни.